Εξέταση στο μάθημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο

29 August 2018 11:50 am

H εξέταση θεωρίας, Ηλεκτρονικό Εμπόριο θα γίνει μαζί με το μάθημα Τεχνολογίες WWW.