Κάλεσμα συμμετοχής στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής Ανοιχτών Τεχνολογιών

24 September 2018 10:15 am

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής
Ανοιχτών Τεχνολογιών

	*

_Σας ενδιαφέρει η Ρομποτική; _
	*

_Έχετε δράσεις εκπαιδευτικής
Ρομποτικής στο σχολείο σας;_
	*

_Έχετε ιδέα που θέλετε να υλοποιήσετε
με ανοιχτές τεχνολογίες;_

 ΔΗΛΏΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ [1] ΣΤΟΝ 1Ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΉΣ &
PHYSICAL COMPUTING ΑΝΟΙΧΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ [2]

ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ:

	*

Μια πρωτότυπη ιδέα ή βελτίωση
υπάρχοντος έργου ανοιχτών τεχνολογιών
	*

Μία ομάδα από μαθητές (Δημοτικού,
Γυμνασίου, Λυκείου ή ΕΠΑΛ)
	*

Ένας υπεύθυνος εκπαιδευτικός/μέντορας

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΈΧΕΤΕ;

ΑΠΛΆ ΜΠΕΊΤΕ ΣΤΟ ROBOTICS.ELLAK.GR [2] ΚΑΙ ΔΗΛΏΣΤΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ [1] (Σε αυτή τη φάση δεν
απαιτείται κάποια κατασκευή).

Ο ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΉΣ & PHYSICAL COMPUTING
ΑΝΟΙΧΤΏΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΏΝ [2] ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΤΑΙ
ΑΠΌ 24 ΑΝΏΤΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΆ ΙΔΡΎΜΑΤΑ,
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΈΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΊΣ ΑΠΌ ΌΛΕΣ
ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΕΣ ΚΑΙ  ΈΧΕΙ ΩΣ ΣΤΌΧΟ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΥΛΙΚΟΎ ΚΑΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΑΝΟΊΓΕΙ ΟΡΊΖΟΝΤΕΣ,
ΕΝΘΑΡΡΎΝΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΏΝ, ΔΕΝ ΘΈΤΕΙ ΦΡΑΓΜΟΎΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΕΊ ΣΕ ΜΑΘΗΤΈΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΜΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ρομποτικής
Ανοιχτών Τεχνολογιών & Physical Computing έχει
σχεδιαστεί και οργανωθεί με στόχο να
συμμετέχουν σε αυτόν εκπαιδευτικοί και
ΜΑΘΗΤΈΣ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΆΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΆ, ΓΥΜΝΆΣΙΑ, ΛΎΚΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ). Η οργανωτική επιτροπή
αποτελείται από ακαδημαϊκούς και
εκπαιδευτικούς από όλες τις
περιφέρειες της Ελλάδας.

Ο διαγωνισμός αφορά στη δημιουργία
έργων (τεχνουργημάτων) με τη χρήση
ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και
λογισμικού (Open Design [3], [4]Open Software [4] & [5]Open
Hardware [5]), και την παραγωγή σχετικών
ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Η
θεματολογία μπορεί να περιλαμβάνει
έργα αυτοματισμού, φωτισμού-ήχου,
αισθητήρων-περιβάλλοντος, έξυπνα
αντικείμενα, διατάξεις έγκαιρης
ειδοποίησης, αυτόνομα οχήματα,
κατασκευές που φοριούνται (wareables),
εφαρμογές ψυχαγωγίας, υγείας-ευεξίας,
εξοπλισμό εργαστηρίων, έργα
εκπαιδευτικών χρήσεων και
εκπαιδευτικών εφαρμογών και εφαρμογές
ΙοΤ. (π.χ. [6]Open source robotics [6], [7]openrobothardware [7],
κλπ).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
συμμετοχή στον Διαγωνισμό Ρομποτικής
Ανοιχτών Τεχνολογιών [1]

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ:

	*

Εκδήλωση ενδιαφέροντος [1] έως 15/11/2018
	*

Οριστική υποβολή πρότασης [8] έως 30/11/2018
	*

Επιλογή προτάσεων για υλοποίηση έως
15/12/2018
	*

Οριστική υποβολή υλοποιημένων έργων
έως 27 Απριλίου 2019
	*

Ανακοίνωση έργων που πρώτευσαν ανά
κατηγορία 17/05/2019

 ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΟ
[2]HTTPS://ROBOTICS.ELLAK.GR [9]