ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

14 January 2019 9:16 am

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17-1-2019 και ώρα 11:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο.