Ερευνητικά & Αναπτυξιακά Έργα

DebugIT

13 July 2015

DEBUGIT (IP): Detecting And Eliminating Bacteria Using Information Technologies, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, FP7 ICT, 2008-2012, Προϋπολογισμός: 9.398.033 ευρώ.

 

Περισσότερα: http://ivibis.ctr.teilam.gr/debugit/

 

Περισσότερα >