Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π)

 • Δρ. Κων/νος Αναστασίου
  Καθηγητής
  cv, email

 • Δρ. Σταύρος Α. Καρκάνης
  Καθηγητής
  CV (Ελληνικά)
  CV (English)
  email

 • Δρ. Πέτρος Λάμψας
  Καθηγητής
  cv, email

 • Δρ. Δημήτριος Ιακωβίδης
  Αναπληρωτής Καθηγητής
  cv, email

 • Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου
  Αναπληρωτής Καθηγητής
  cv, email

 • Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής
  Επίκουρος Καθηγητής
  cv, email

 • Δρ. Λαλλάς Ευθύμιος
  Επίκουρος Καθηγητής
  email

 • Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου
  Επίκουρος Καθηγήτρια
  cv, email

 • Δρ. Γεώργιος Κ. Φούρλας
  Επίκουρος Καθηγητής
  cv, email

 • Δρ. Θεοδωρίδης Ευάγγελος
  Καθηγητής Εφαρμογών
  cv, email

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π)

Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π)

Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π)

Διοικητικό Προσωπικό (Δ.Π)