Εξέταση εργαστηρίου Προγραμματισμός ΙΙ

10 February 2016 3:33 am

Η εξέταση θα είναι γραπτή και θα έχει διάρκεια 1.30. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση βιβλίων και σημειώσεων. Στην ύλη περιλαμβάνονται οι σημειώσεις του κου Ιακωβίδη:
Εργαστήριο 1 – Εισαγωγή στη Java
Εργαστήριο 2 – Βασικά στοιχεία της γλώσσας Java
Εργαστήριο 3 – Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός
Εργαστήριο 4 – Κατασκευάζοντας κλάσεις Ι
Εργαστήριο 5 – Κατασκευάζοντας κλάσεις ΙΙ
Εργαστήριο 6 – Πίνακες
Εργαστήριο 7 – Σύνθετες κλάσεις και μέθοδοι
Εργαστήριο 8 – Εισαγωγή στην κληρονομικότητα
Εργαστήριο 9 – Αρχεία
Εργαστήριο 10 – Μικροεφαρμογές και γραφικά

Οι οποίες και μπορούν να βρεθούν στο eclass του κου Ιακωβίδη: http://eclass2.teilam.gr/modules/document/document.php?course=INF107&openDir=/54ecdd27qqgi