Προσωπικό

Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όνομα Θέση Email Βιογραφικό
Δρ. Σταύρος Α. Καρκάνης Καθηγητής Email Βιογραφικό
Δρ. Πέτρος Λάμψας Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Επίκουρος Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Λαλλάς Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Επίκουρος Καθηγήτρια Εmail Βιογραφικό – CV
Δρ. Γεώργιος Κ. Φούρλας Αναπληρωτής Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Κων/νος Αλεξίου Καθηγητής Εφαρμογών Email Βιογραφικό