Προσωπικό

Τακτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όνομα Θέση Email Βιογραφικό
Δρ. Σταύρος Α. Καρκάνης Καθηγητής Email Βιογραφικό
Δρ. Πέτρος Λάμψας Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Κωνσταντίνος Αντωνής Αναπληρωτής Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Αναπληρωτής Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Γεώργιος Κ. Φούρλας Αναπληρωτής Καθηγητής Εmail Βιογραφικό
Δρ. Ελπινίκη Παπαγεωργίου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εmail Βιογραφικό – CV
Δρ. Λαλλάς Ευθύμιος Επίκουρος Καθηγητής Email Βιογραφικό
Κων/νος Αλεξίου Καθηγητής Εφαρμογών Email Βιογραφικό
Δρ. Χαράλαμπος Καρανίκας Καθηγητής Εφαρμογών Email Βιογαρφικό