Τμήμα

Περιγραφή Τμήματος

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής τεχνολογικής εκπαίδευσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας παρέχει υψηλής ποιότητας σπουδές εστιασμένες σε τεχνολογίες αιχμής στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και της επιστήμης των υπολογιστών.

Προσφέρει ένα από τα ελκυστικότερα προγράμματα σπουδών το οποίο έχει δομηθεί βάσει διεθνών προτύπων (ACM/IEEE) και ανταγωνίζεται επάξια προγράμματα σπουδών Τεχνολογικών Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων του εξωτερικού. Περιλαμβάνει μαθήματα που εισάγουν το φοιτητή στον προγραμματισμό υπολογιστικών συστημάτων, τις βάσεις δεδομένων, την αρχιτεκτονική υπολογιστών και την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων υλικού, τα δίκτυα υπολογιστών, την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασίας σήματος και εικόνας και άλλες τεχνολογίες. Σε όλα τα μαθήματα παρουσιάζεται η πρακτική συνιστώσα που θα βοηθήσει το φοιτητή να αποκτήσει τα εφόδια για την άμεση απορρόφησή του στην αγορά εργασίας.

Προσωπικό

Το Τμήμα στελεχώνεται από υψηλού επιπέδου προσωπικό με διδακτορικούς τίτλους σπουδών και υψηλή αναγνωρισιμότητα από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Επίσης, συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκής και εθνικής εμβέλειας.

Υποδομές

Η έδρα του Τμήματος βρίσκεται στην κεντρική Ελλάδα και είναι εύκολα προσβάσιμο από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Διαθέτει υψηλής ποιότητας υποδομές με αίθουσες και αμφιθέατρα διδασκαλίας εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας πολυμεσικό εξοπλισμό, όπως επίσης και σύγχρονα εργαστήρια για την αποτελεσματική μεταφορά της θεωρητικής γνώσης στην πράξη.