Γραμματεία

Η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής εξυπηρετεί τους φοιτητές καθημερινά από τις 11:00 έως τις 12:30.

Προϊστάμενος Γραμματείας: Λιτοσελίτης Δημήτριος.