Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής (2015) [αναλυτικό]

Πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2008) [αναλυτικό] [συνοπτικό]