Πληροφορίες

Σχετικά

Ο ιστότοπος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2015, με την εθελοντική συμμετοχή των παρακάτω συντελεστών.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη

Δημήτριος Διαμαντής, Μηχανικός Πληροφορικής

Παραμετροποίηση

Diyan Nedelchev, Web Developer

Επιμέλεια Ανάπτυξης Ιστοτόπου

Δημήτρης Ιακωβίδης, Αναπλ. Καθηγητής

Επιμέλεια μετάφρασης των κειμένων

Γεώργιος Φούρλας, Επίκουρος Καθηγητής
Ευθύμιος Λαλλάς, Επίκουρος Καθηγητής

Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση

Αχιλλέας Λυκοτσέτας

Επικοινωνία

Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας (noc@teiste.gr)