Ανακοίνωση Μαθηματικών ΙΙ (εργαστήριο)

26 February 2016 3:31 pm

Οι εγγραφές για τα εργαστηρικά τμήματα του μαθήματος Μαηθματικά ΙΙ,
θα πραγματοπιηθούν την Δευτέρα 29-02-2016 στο εργαστήριο 9Α και στο χρονικό διάστημα 13:00-14:00.

Ο διδάσκων,
Αριστείδης Κεχρινιώτης