Εξετάσεις του Εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα Ι

23 May 2016 3:23 pm

Οι εξετάσεις του Εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα Ι για τα τμήματα της Δευτέρας 10-12 και 12-14 καθώς
και για το τμήμα της Τρίτης 08-10 θα πραγματοποιηθούν τη Τρίτη 14/06/2016 και ώρα 08-10.

Στις εξετάσεις του Εργαστηρίου της Τρίτης 14/06/2016 θα συμμετάσχουν και όσοι είναι χωρίς παρακολούθηση
και το έχουν δηλώσει κατά τις εγγραφές στον διδάσκοντα των τμημάτων της Δευτέρας 10-12 και 12-14 καθώς
και για το τμήμα της Τρίτης 08-10.

Ο Διδάσκων
Αλεξόπουλος Δημήτριος