ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

15 January 2019 6:31 pm

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση του εργαστηρίου Βιομηχανική Πληροφορική θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17-1-19 και ώρα 10:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο.