ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι

4 March 2019 11:19 am

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι,

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ     

Οι φοιτητές που παρακολουθούν ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το εργαστήριο: ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι, και επιθυμούν να εγγραφούν στα εργαστηριακά τμήματα της ΤΕΤΑΡΤΗΣ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, να επιλέξουν έναν από τους ακόλουθους συνδέσμους:

1.     ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ  12-14, 14-16:

https://goo.gl/TiBNwJ

2.     ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  15-17

https://goo.gl/G3sMts

ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ 13/3/2019 και 15/3/2019