Εγγραφή Εργαστηρίων Βάσεις Δεδομένων (Μόνο Δ’ Εξαμήνου Φοιτητές)

5 March 2019 9:57 am

Θέμα: Εγγραφή Εργαστηρίων Βάσεις Δεδομένων (Μόνο Δ’ Εξαμήνου Φοιτητές)

Για τα εργαστήρια Δευτέρας 17:00 – 19:00 (Καρανίκας) και Τρίτης 10:00-12:00 (Καρανίκας), 12:00-14:00 (Καρανίκας), 14:00-16:00 (Τσάρας) και 16:00-18:00 (Τσάρας), η εγγραφή γίνεται στο ακόλουθο σύνδεσμο. 

Μόνο μια επιλογή και μέχρι 25 άτομα το εργαστήριο. Να γράφετε το όνομά σας ολογράφως και το ΑΜ μαζί (πχ Χαράλαμπος Καρανίκας ΑΜ1313). Για τους ΧΠ θα υπάρξει άλλη ανακοίνωση.

https://doodle.com/poll/yg9r2r4fx82u8vac

Δρ. Χ. Καρανίκας