Ανακοίνωση για το εργαστήριο ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ – ΜΙΚΡΟΕΛΕΚΤΕΣ

23 May 2019 12:11 pm

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ"

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος "Μικροεπεξεργαστές -
Μικροελεγκτές" θα πραγματοποιηθεί για όλες τις ομάδες την εβδομάδα
3-7/6/2019.

Η κάθε ομάδα θα εξεταστεί την ημέρα και την ώρα που πραγματοποιείται
το μάθημα.

Οι Διδάσκοντες
Dr. Φούρλας Γ. Αναπληρωτής Καθηγητής
Νιώρας Α. Μέλος ΕΤΕΠ