ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

13 June 2019 10:35 am

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

Η εξέταση στο μάθημα Ψηφιακά Συστήματα Ι εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19-6-2019 και ώρα 18:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο.