ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

28 August 2019 1:48 am

9/8/2019: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔ.
ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και
υποψήφιους διδάκτορες, που δεν
υπέβαλαν αίτηση σίτισης για το ακ. έτος
2019-2020, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα
(https://merimna.uth.gr [1]) θα ανοίξει ξανά τηΝ
ΤΡΊΤΗ  3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 11:00  ΚΑΙ ΘΑ
ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΑΝΟΙΧΤΉ ΈΩΣ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΊΤΗ 10
ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2019 ΣΤΙΣ 11:00.

Για τους φοιτητές που προέρχονται από
το πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας και το πρώην ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας απαιτείται η χρήση ΤΟΥ
ΝΈΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΎ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ. Οδηγίες για
την απόκτηση του νέου τους ιδρυματικού
λογαριασμού μπορούν να βρουν εδώ [2].

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων
Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή
εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν χρήση
του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) [3].

ΕΠΊΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ
ΥΠΈΒΑΛΑΝ ΑΊΤΗΣΗ ΣΊΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΊΤΗΣΉ
ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΊΖΕΤΑΙ ΜΕ «ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΕΣ»,
ΌΤΙ ΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΌ
ΑΠΌ 14-8-2019 ΈΩΣ 26-8-2019. ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΉΣΟΥΝ
ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΌΤΗΤΈΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ Η ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ.

Από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής
Μέριμνας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Κουκουβάνη