Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)

16 September 2019 10:57 am

Ένα νέο άρθρο με τίτλο Θέσεις Πρακτικής
Άσκησης στον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) -
https://eellak.ellak.gr/2019/09/10/thesis-praktikis-askisis-ston-organismo-anichton-technologion-eellak/
δημοσιεύθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2019 στις
4:17 ΜΜ στο eellak.gr.  eellak.gr - Οργανισμός
Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ