ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

23 September 2019 2:12 pm

23/9/2019: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Kαλούνται οι  φοιτητές/τριες  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες,  που δεν πρόλαβαν να  υποβάλουν
αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν σίτιση  ακ. έτος 2019-2020, να υποβάλουν
αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ( <https://merimna.uth.gr/>
https://merimna.uth.gr)   από σήμερα Δευτέρα 23/9/2019 έως  και την Τετάρτη
25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 15:00.

Επίσης οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση σίτισης και η αίτησή τους παρουσιάζει
εκκρεμότητες να τις τακτοποιήσουν μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (25/9/2019),
για να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους.

Πέραν αυτής της προθεσμίας  καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Κουκουβάνη