Σίτιση παλαιοτέρων ετών ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9 October 2019 11:44 am

8/10/2019: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Kαλούνται οι  φοιτητές/τριες των παλαιοτέρων ετών (εκτός των πρωτοετών) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι
διδάκτορες,  που δεν πρόλαβαν να  υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση δωρεάν
σίτισης  ακ. έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
( <https://merimna.uth.gr/> https://merimna.uth.gr)   από σήμερα Τρίτη
8/10/2019 έως και την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 στις 24:00.

Πέραν αυτής της προθεσμίας  καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Μαρία Κουκουβάνη