ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4 January 2020 7:56 pm

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακά Συστήματα ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9-1-2020 και ώρα 10:00 στο μεγάλο αμφιθέατρο.