Πληροφορική στην Εκπαίδευση Εργαστήριο

6 January 2020 8:39 pm

Πληροφορική στην Εκπαίδευση Εργαστήριο

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος  Πληροφορική στην Εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  10-1-2020 και ώρα 11:00 στο εργαστήριο 8Α