ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

9 January 2020 9:11 pm

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις 10/01/2020 και ώρα 12:00-16:00 στο Εργ15