ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

9 January 2020 9:13 pm

Η εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στις 14/01/2020 και ώρα 15:00-19:00 στο Εργ9Α