ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

10 January 2020 9:59 pm

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος  Βιομηχανική Πληροφορική θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14-1-2020 και ώρα 09:00 στο εργαστήριο 8Α