Ηλεκτρονική Φυσική Εργαστήριο

16 January 2020 9:05 pm

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αρ. μητρώου 3846 και 3909 οι οποίοι εξετάστηκαν στο εργαστήριο Ηλεκτρονικής Φυσικής την Παρασκευή 10-1-20, να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα