Απόφαση του Υπουργείου για Αναστολή της πρακτικής άσκησης

18 March 2020 1:22 pm

Η απόφαση αφορά τόσο τους φοιτητές που ασκούν ήδη την πρακτική τους άσκηση όσο και τους φοιτητές που πρόκειται να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση

Σχετικό έγγραφο