Εξομοίωση πτυχίου Τ.Ε.Ι. με πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Π.Θ.

6 May 2020 7:35 pm

Παρακαλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές των πρώην τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξομοιώσουν το πτυχίο τους με το πτυχίο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (ΤΨΣ) που εδερεύει στη Λάρισα, να εγγραφούν στο μάθημα “ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΤΨΣ” στο eclass.uth.gr.

Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην ενότητα ΕΓΓΡΑΦΑ στο αρχείο ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ.pdf.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους στο πρώην τμήμα Τ.Ε.Ι.

Από το αρχείο ΠΡΑΞΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ.pdf τα οφειλόμενα μαθήματα εξομοίωσης είναι:

1) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, σελ. 21
2) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας, σελ. 13
3) Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην Τ.Ε.Ι. Στ. Ελλάδας, σελ. 5,6