ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

27 May 2020 3:38 pm

Τίτλος: Σχετικά με την εξέταση του Εργαστηριακού Τμήματος της Παρασκευής 10:00-12:00

 

  • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5-6-2020, ΜΟΝΟγια όσους έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο εργαστηριακό τμήμα της Παρασκευής 10:00-12:00.
  • Η ώρα έναρξης είναι αυστηρά στις 10:00.
  • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με τη χρήση του eClass και του MS-Teams, με χρονικό περιορισμό που θα ανακοινωθεί την ώρα της εξέτασης.
  • Όσοι είναι χωρίς παρακολούθηση πρέπει να επικοινωνήσουν με τον κ. Φούρλα στο email: gfourlas@uth.gr.
  • Ο κωδικός MS-Teams για το Συγκεκριμένο Εργαστήριο είναι στο eclass
  • Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος MPLAB το οποίο είναι ανεβασμένο στο http://eclass.teiste.gr/

 

 

Οι Διδάσκοντες,

Γ. Φούρλας, Χ. Λάτου