Ανακοίνωση για Επιχειρηματικότητα Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

30 May 2020 10:16 pm

Η εξέταση του μαθήματος Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία θα γίνει με παράδοση εργασίας και προφορική εξέταση με MsTeams για όλους τους φοιτητές. Τα θέματα των εργασιών έχουν ανακοινωθεί στο eclass.

Χ. Λάτου