Ανακοίνωση με πληροφορίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις

5 June 2020 8:09 am

Προς όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας

Αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΠΘ ανακοίνωση με πληροφορίες για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Η ανακοίνωση θα ενημερώνεται καθώς θα εξελίσσεται η δράση.

Ο σύνδεσμος προς την ανακοίνωση είναι: https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει:

Την απόφαση της Συγκλήτου για τη Διεξαγωγή Εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 <https://www.uth.gr/news/apofasi-sygklitoy-gia-ti-diexagogi-exetaseon-earinoy-examinoy-2019-2020>

Τον οδηγό που αφορά τους τρόπους και τα μέσα διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων <https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2020/20200603_egkrisi_exetaseis.pdf>

*Σύνδεσμο προς την ηλεκτρονική  δήλωση για συμμετοχή στις εξ αποστάσεως εξετάσεις.*

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlcFG8i16UTVDplGyxVA8ZdJUQVFCRldOUFFNTUVWVVlPQjc1TVZETjZUUS4u

Πρότυπο υπεύθυνης Δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις <https://www.uth.gr/sites/default/files/news/2020/20200603_dilosi_exetaseon.doc>

Δοκιμαστική εξέταση με MS-Forms για εξοικείωση των φοιτητών και ταυτόχρονο έλεγχο της ετοιμότητας του λογαριασμού τους. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι:

https://forms.microsoft.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlXygjBELw5JPr3VJHDyEiQJUNjhUQTBJUk1JNjA1OTlJNFI5VEROUE9RQy4u

Δοκιμαστική εξέταση με eclass για εξοικείωση των φοιτητών και ταυτόχρονο έλεγχο της ετοιμότητας του λογαριασμού τους. Ο σχετικός σύνδεσμος είναι:

https://eclass.uth.gr/main/login_form.php?next=%2Fcourses%2F101%2F

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης

Τσαμασιώτης Σεραφείμ