ΨΕΣ(Θ+Ε), ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (Θ+Ε), ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Θ+Ε), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ(Θ)

11 June 2020 1:10 pm

H εξέταση των μαθημάτων:

«Λογικός Προγραμματισμός» (Θ), Εαρινό Εξάμηνο
«Λογικός Προγραμματισμός» (ΕΡΓ), Εαρινό Εξάμηνο
«Προγραμματισμός ΙΙ» (Θ) , Εαρινό Εξάμηνο
«Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» (Θ), Εμβόλιμη Εξεταστική
«Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» (ΕΡΓ), Εμβόλιμη Εξεταστική
«Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες» (Θ), Εμβόλιμη Εξεταστική
«Αυτόματα και Τυπικές Γλώσσες» (ΕΡΓ), Εμβόλιμη Εξεταστική

θα διεξαχθεί με χρήση του E-Class (Εργασίες) και συμπληρωματικά του
MS-TEAMS (για σύγχρονη επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εξέτασης). Από τους
φοιτητές απαιτείται η δυνατότητα χρήσης υπολογιστή, σύνδεσης στο διαδίκτυο,
μικροφώνου, κάμερας, καθώς και E-class/MS-TEAMS.
Περαιτέρω οδηγίες για τον τρόπο εξέτασης θα αναρτηθούν στο E-class (uth)
των αντίστοιχων μαθημάτων/εργαστηρίων.

Μιχάλης Σαβελώνας
Επίκ. Καθηγητής