Εγγραφή στο e-class, μαθήματα Αβραμόπουλου

13 June 2020 10:05 pm

Οι φοιτητές που αιτούνται εγγραφή στα μαθήματα,
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ,
ΦΥΣΙΚΗ,
να διευκρινίζουν, στο αίτημα που αποστέλλουν, ποιο μέρος του μαθήματος επιθυμούν να εξεταστούν (θεωρία, εργαστήριο ή και τα δύο).
Τα αιτήματα να σταλούν έως 20/6