Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2019 – 2020, έκδοση 2η

18 June 2020 12:22 pm

Οι φοιτητές μπορούν να βρουν τους κωδικούς στο MS TEAMS των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής γραμματείας δίπλα στο όνομα του μαθήματος

Σχετικό έγγραφο