ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(Θ+Ε)

26 June 2020 12:48 am

Το μάθημα της εμβόλιμης εξεταστικής ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ(Θ+Ε) ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 17/7/2020 ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 10/7/2020 λόγω  κωλύματος του διδάσκοντα.

Ιωάννης Αντωνόπουλος