Ανακοίνωση για το μάθημα Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

15 July 2020 12:47 pm

Η εξέταση του μαθήματος «Εισαγωγή στη φιλοσοφία» δεν πραγματοποιήθηκε την προγραμματισμένη ημερομηνία λόγο προβλήματος με το eclass. Γι αυτό το λόγο η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αύγουστου 2020 και ώρα 13:00-14:00 μέσω eclass. Οι απαντήσεις θα αποσταλούν στο email: dkompilakou@uth.gr και πρέπει όλοι οι φοιτητές  να γράψουν πάνω στο γραπτό τους ονοματεπώνυμο και αριθμό μητρώου