Πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21, 2η έκδοση

2 October 2020 6:37 pm

Σχετικό έγγραφο

Eκκρεμεί ο ορισμός διδάσκοντα στα παρακάτω μαθήματα:

1. Υπολογιστική Όραση(Θ)
2. Εξόρυξη Δεδομένων (Θ)
3. Υπολογιστική ‘Οραση (2 ώρες εργαστήριο)
4. Εξόρυξη Δεδομένων (Ε)