Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Κεχρινιώτη

12 October 2020 8:43 pm

Ένεκα προβημάτων δημιουργίας των μαθημάτων στο eclass, παρακάτω δίνονται οι ηλεκτρονικές αίθουσες διδασκαλίας στο MS-Teamss  καθώς και οι αντίστοιχοι κωδικοί των μαθημάτων μου:
201_ΠΠΣ66.ΝΓ1Θ_ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-Θ  Κωδικός 5qwwd1d
201_ΠΠΣ66.ΝΓ1Ε_ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ-Ε  Κωδικός 675h9nu
201_ΠΠΣ66.ΝΓ2Θ_ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-Θ   Κωδικός  n2ri888
201_ΠΠΣ66.ΝΓ2Ε_ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-Ε   Κωδικός  z8iplgt

Αριστείδης Κεχρινιώτης