Ανακοίνωση για την συνέχεια της πρακτικής άσκησης

14 November 2020 2:38 pm

Παρακαλούνται οι φορείς που μπορούν να απασχολήσουν τους φοιτητές που εκπονούν την πρακτική τους άσκηση με εργασία εξ αποστάσεως να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη σχετική βεβαίωση που δίνεται σε μορφή xls (πλην του πεδίου που αφορά το πρακτικό έγκρισης από το Συμβούλιο Ένταξης) και να το στείλουν ταχυδρομικώς στη γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές που οι φορείς τους δεν μπορούν να τους απασχολήσουν μέσω εργασίας από απόσταση να ειδοποιήσουν σχετικά με e-mail τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης.

Σχετικό έγγραφο