Επόμενες ενέργειες για την πρακτική άσκηση λόγω της αναστολής

17 November 2020 9:05 am

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δώσουν το κείμενο αυτό στους φορείς τους για να γίνουν σωστά τα επόμενα βήματα.

Σχετικό έγγραφο