ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ)

23 November 2020 12:50 pm