Αίτηση φοιτητών για το πρόγραμμα ένταξης του ΤΨΣ

11 February 2021 11:26 am

«Ένταξη φοιτητών στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

 

Οι φοιτητές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Λάρισα), Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (με έδρα τη Λαμία) και Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. (με έδρα τη Λαμία), που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το πρόγραμμα ένταξης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων (Τ.Ψ.Σ) υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τ.Ψ.Σ ηλεκτρονικά g-ds@uth.gr αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που εκδίδονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος Σπουδών στο οποίο φοιτούν.

 

Από τη Γραμματεία του

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Αίτηση ένταξης στο ΤΨΣ