Ανακοίνωση για το μάθημα Διασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Λογισμικού – Θεωρία

13 February 2021 2:47 pm

Το μάθημα Ανάλυση Απαιτήσεων, Διασφάλιση Ποιότητας και Έλεγχος Λογισμικού – Θεωρία”
θα εξεταστεί στις 15/02/2021 και ώρα 12:00-14:00 αντί 14:00-16:00.