ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ, ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

27 June 2021 10:28 am

Οι εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα θα γίνουν μέσω e-class. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν σε αυτά να εγγραφούν στο e-class.

 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ-Θ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ-Ε
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ-Θ
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ-Ε
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι-Θ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι-Ε