Ανακοίνωση για το Μάθημα, Ανάπτυξη Ψηφιακών Συστημάτων

6 October 2021 5:29 pm

Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το θεωρητικό μέρος του μαθήματος του 5ου εξαμήνου: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, να αποστείλουν αίτηση εγγραφής στο e-class, έως την Τρίτη, 12/10/2021
                                                             -Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ-
                                                        Αβραμόπουλος Άγγελος