ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

7 October 2021 10:29 pm

Σας γνωρίζουμε ότι τα μαθήματα:

  1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ+Ε), 5o εξάμηνο
  2. ΓΡΑΦΙΚΑ (Θ+Ε), 7o εξάμηνο

δεν θα διεξαχθούν τις πρώτες εβδομάδες του χειμερινού εξαμήνου, λόγω παραίτησης του ακαδημαϊκού υποτρόφου στον οποίο είχαν ανατεθεί τα μαθήματα.

Θα σας ενημερώσουμε για την έναρξη διδασκαλίας των παραπάνω μαθημάτων με νεότερη ανακοίνωση.

 

Ο Εισηγητής,

 

Θεόδωρος Τσιφτσής

Αναπλ. Καθηγητής