ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΠΘ

12 October 2021 7:15 pm