Ανακοίνωση Εργαστηρίων Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες, Ευρυζωνικά Δίκτυα, Κινητά και Δορυφορικά Δίκτυα

24 January 2022 2:20 pm

Έκτακτη ανακοίνωση λόγω καιρικών συνθηκών
Ανακοινώνεται πως λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών:

-η εξέταση του Εργαστηρίου Θεωρία Πληροφορίας και Κώδικες αναβάλλεται για την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 12.00-13.00 στο Εργαστήριο 9Γ.

-η εξέταση του Εργαστηρίου Ευρυζωνικά Δίκτυα αναβάλλεται για την Τρίτη 1/2/2022 και ώρα 13.00-15.00 στο Εργαστήριο 9Α.

-η εξέταση του Εργαστηρίου Κινητά και Δορυφορικά Δίκτυα αναβάλλεται για την Τετάρτη 2/2/2022 και ώρα 12.00-14.00 στο Εργαστήριο 9Γ.

Εκ του Διδάσκοντος